Convocat Ple Ordinari per dijous, 29 de setembre a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 29 de setembre, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

I.-Part Resolutòria:

1.- Declaració deserta licitació obres Rehabilitació integral del viari públic del casc antic de la Vila i Zona de mercat municipal, procediment negociat.
2.- Compte General Pressupost 2021.
3.- Modificació Ordenança Fiscal Taxa Guarderia Infantil.
4.- Conveni interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de les Illes Balears.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a Batlia, General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com