Convocat Ple Ordinari per dijous, 31 de març a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 31 de març, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:
1.-Modificació catàleg llocs treball..
2.-Pressupost 2022..
3.-Declaració Institucional amb motiu de la celebració del dia mundial contra el
cáncer de pulmó.
4.-Adhesió Declaració Institucional FEMP.
5.-Moció Suport usuaris tren.
6.-Moció Sàhara.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com