Convocatòria del Ple de la Corporació 20-03-2014

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 20-03-2014 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació actes sessions 25-07-2013, 21-11-2013, 10-12-2013, 23-01-2014, 27-02-2014.
2.-Convocatòria subvencions 2014/2015 Consell de Mallorca.
3.-Arxiu expedient delimitació unitat d’actuació (UA-III).
4.-Marcs pressupostaris 2015/2017.
5.-Modificació ordenança fiscal taxa prestació serveis instal.lacions esportives.
6.-Modificació crèdits transferències entre diferents grups de funció.
7.-Moció Batlia contra les prospeccions petrolieres a la costa Balear.
8.-Moció Batlia Ramon Llull.
9.-Moció PP per a l’ampliació de la zona de recollida de fems.
10.-Moció PP per a la baixada de taxes i imposts.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.
Santa Maria del Camí, 17-03-2014.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com