Convocatòria del Ple de la Corporació

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 22-05-2014 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació actes sessions 24-03-2014 i 29-04-2014.
2.-Sol.licitud aplicació als valors cadastrals coeficient a la baixa per al 2015.
3.-Reglament del Servei de menjar a domicili.
4.-Modificació ordenança fiscal IBI.
5.-Ordenança fiscal taxa utilització servei subministrament menjar a domicili.
6-Recurs reposició SILSIA SL Camí de Coanegra.
7.-Adhesió Plataforma i Campanya contra les prospeccions petrolieres.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.
Santa Maria del Camí, 19-05-2014.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com