Convocatoria ordinària del Ple de l’Ajuntament per dijous 16 de juny

Convocada sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous dia 16 de juny a les 21h a Ca s’Apotecari. L’ordre del dia serà el següent:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació actes sessions 19-05-2016 i 30-05-2016.

2.-Adhesió a la declaració de la pedra en sec com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.

3.-Declaració corredor migració cetacis com a ZEPIM.

4.-Accions contra la venda ambulant no regulada.

5.-Moció Batlia finestreta única Consell de Mallorca.

6.-Modificació crèdits mijançant romanent de tresoreria.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com