Convocatòria del ple de dijous 20 d’octubre del 2016

Convocada sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous dia 20 d’octubre a les 21h a Ca s’Apotecari. L’ordre del dia serà el següent:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior.

2.-Presa possessió de la nova regidora Margalida Bonet Martorell.

3.-Modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

4.-Modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

5.-Conveni mobilitat elèctrica.

6.-Actualització tombes.

7.-Moció Més per Santa Maria: Dedicació carrer al Sr. Josep Estarellas Cañellas.

8.-Moció Partit Popular: Proposta de cobrir les pistes exteriors de bàsquet al Camp Municipal d’Esports “Antoni Gelabert”

9.-Moció Partit Popular: Proposta creació Comissió d’Esports.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

10.-Comunicacions de Batlia.

11.-Precs i preguntes.

Santa Maria del Camí, a 18 d’octubre de 2016.

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com