Distribució de les Regiduries en el nou Equip de Govern

La distribució de regiduries en el nou Equip de Govern, tal i com es va acordar en el darrer ple, queda com es detalla a continució:
-Rosa Vich: Batlessa amb les àrees d’Urbanisme, Policia Local, Personal i Serveis
-Antoni Oliver: Primer Tinent de Batle, amb les àrees de Promoció Econòmica i Esports
-Antonia Martí: Segona Tinent de Batle, amb l’àrea de Serveis Socials
-Nicolau Canyelles: Tercer Tinent de Batle, amb les àrees de Joventut, Via Pública, Infraestructures i Obres municipals
-Angela Candel: Quart Tinent de Batle, amb les àrees de Medi Ambient, Sanitat i Cementiri

-Bernat Gelabert: amb les àrees d’Educació i Cultura
-Marilena Borras: amb les àrees de Festes i Participació Ciutadana

-Ramon Mas: amb les àrees d’Economia i Hisenda, Mercat i Règim Interior

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com