El ple de l’Ajuntament rebutja la compra de la posada de Son Llaüt

  • El Batlle va explicar que acabar el polígon de Son Llaüt “no ens costarà cap euro”

  • La proposta de pujar el coeficient municipal de l’IBI també es va rebutjar

  • Tots el regidors votaren a favor de que  Santa Maria s’ofereixi com a municipi d’acolliment en la crisi dels refugiats siris

  • Per unanimitat es va decidir la creació d’una regidoria d’igualtat, traslladar l’estalvi econòmic en dedicacions de l’equip de govern al pressupost de serveis socials i el Firó i Santa Margalida com a festes municipals

  • També es va aprovar, amb l’abstenció del PP,  la moció per a la commemoració del tricentenari dels Decrets de Nova Planta

El Partit Popular, Movem i PSOE va votar en contra de la proposta de l’equip de Govern de comprar l’edifici annex a l’Ajuntament, la posada de Son Llaüt, també conegut com Can Petit, en el ple d’ahir dijous.

El batle exposà que aquesta compra suposaria que l’actual Ajuntament, on no es poden fer obres ni reformes ja que està reconegut com a Bé d’Interès Cultural,  pogués créixer de la manera més natural possible, assegurant així el compliment de la normativa d’accessibilitat i riscos laborals que ara mateix no es compleix. Respecte al preu de venda, Canyelles explicà que havia estat donat per correcte tant per l’arquitecte municipal com per una entitat de taxació independent.

Aquesta compra i la adequació de l’altre equipament pendent de donar ús, la casa cedida al municipi per en Rafel de Can Blanco, permetria una reorganització dels usos dels edificis municipals més racional, més adequada a les necessitats reals i complir la normativa d’accessibilitat i riscos laborals en tots els llocs de treball municipals.  “Es veritat que tenim espais, però les necessitats han crescut més ràpidament que els nostres equipaments”, declarà Canyelles. 

Per la seva part, Ponç Vaquer, regidor de Hisenda, va exposar que aquesta compra no suposaria ni augmentar el nivell d’endeutament del municipi, que es seguiria mantenint al voltant del 2%, ni afectaria substancialment a altres partides pressupostàries.

Els regidors de Movem i PSOE votaren en contra al·legant que consideren el preu de compra excessiu i que s’haurien d’estudiar altres propostes com construir un nou edifici  o utilitzar part de Ca s’Apotecari com a espai d’oficines. El Partit Popular va exposar que encara que reconeixen la necessitats d’espai, creuen que per a una inversió tan elevada, s’hauria de treballar per arribar a un major consens entre els regidors.

 

“La recepció del polígon de Son Llaüt no ens constarà cap euro”

A l’hora d’exposar i debatre el punt que feia referència al pagament d’una factura a Gesa per l’electrificació del polígon, el Batlle, davant les declaracions que havien fet alguns partits polítics,  va voler explicar en profunditat la situació actual del polígon i va assegurar que “ni ens pots costar ni ens costarà cap euro la recepció d’un polígon privat com és Son Llaüt”.

Les obres i adequacions pendents per recepcionar i, per tant, legalitzar la situació del polígon de Son Llaüt es finançaran amb els avals bancaris que el promotor va dipositar al començar l’obra (aquest avals són doblers finalistes, és a dir, només es poden utilitzar per acabar les obres del promotor que els diposita) i amb contribucions especials per als propietaris de naus del polígon. Aquesta segona via de finançament ja ha estat exposada i acceptada pels propietaris, que entenen que és l’única opció per solucionar la seva al·legalitat.

El Partit Popular va votar a favor ja que “tot el que suposi avançar per resoldre la situació del polígon és bo”. Movem i el PSOE varen votar en contra.

 

IBI

L’equip de Govern també havia proposat pujar el coeficient municipal de l’IBI des del 0,427 al 0,450, el mateix que hi havia el 2012.

Aquesta increment es proposava arrel de la baixada del valor cadastral, l’altre element que determina l’import final de l’impost, que suposava per a l’Ajuntament deixar d’ingressar 200.000€ per a l’any 2016.

A més, segons va explicar Ponç Vaquer, regidor d’Hisenda, l’altre motiu que motivava la pujada era  que el Govern central havia demanat la devolució de 80.000€ de la partida estatal que havien arribat a  per un error del mateix Govern.  Amb aquesta pujada s’aconseguia que tornar aquests doblers no tingués cap incidència en el pressupost municipal actual.

Aquesta proposta va rebre el vot en contra de PP, PSOE i MOVEM.

Santa Maria, municipi d’acolliment

Tots els Regidors varen estar d’acord en proposar Santa Maria com a municipi d’acolliment en la crisi dels refugiats siris.

El Batle va explicar que l’IMAS, entitat que depèn del Consell de Mallorca, és la responsable de coordinar tota l’acció conjunta a Mallorca i que ja s’havia convocat als Ajuntament voluntaris per una primera reunió informativa per els pròxims dies.

Altres punts

El ple va acordar per unanimitat la creació d’una regidoria d’Igualtat que lluiti, des de l’acció local, per a la igualtat d’oportunitats de les dones i contra la violència de gènere, donant més empenta i visibilitat al Pla municipal d’igualtat desenvolupat per l’equip tècnic de serveis socials.

La moció de Batlia per a la commemoració del tricentari dels Decrets de Nova Planta va sortir endavant amb els vots a favor de Mes, Movem i PSOE i l’abstenció de PP que va exposar que “preferim commemorar victòries com les institucions pròpies o l’Autonomia abans que una derrota”.

La moció de MOVEM de traslladar l’estalvi que suposa la reducció de dedicacions al pressupost de serveis socials va ser aprovada per unanimitat.

També es van aprovar, per unanimitat, el Firó i Santa Margalida com a festes locals per el 2016.

 

 

 

 

 

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com