Els nostres residus.

La contaminació provocada pels residus produïts arreu de tot el mon, es un dels problemes ambientals greus que passarem sense resoldre a les generacions futures.

Tots els governs del mon son conscients del problema de la contaminació que generen els residus i el seu tractament, però el problema no es soluciona per que els interessos comercials de les multinacionals i les grans corporacions financeres, s’imposen al sentit comú i a l’interès general i fomenten la seva producció.

L’actual model de producció i consum, es fonamenta en el transport i comerç intercontinental de mercaderies a un preu molt baix i en la facilitat per adquirir productes i articles d’usar i tirar en tots els comerços. Aquesta es la principal causa de la gran producció de residus que patim.

Santa Maria del Camí, tot i que ens queda molt de marge per seguir millorant en la gestió de residus, gràcies a la col·laboració i a la separació de residus en els domicilis particulars, hem aconseguit reduir el problema. En els darrers dos anys, hem evitat que més de 600 tones anuals de residus aprofitables, acabessin a la incineradora de Son Reus mesclades amb el rebuig.

Hem passat de incinerar un 70% dels residus a l’any 2011, a incinerar un 57% en el primer semestre de a l’any 2014. Una reducció que fa més sostenible el servei i el nostre poble.

L’objectiu aconseguit fins ara de reduir la fracció de rebuig, va a la par de l’augment progressiu dels pesos recollits selectivament de la fracció d’orgànica i en menor mesura de les altres fraccions aprofitables, envasos, paper i vidre, que recollits per separat deixen de ser residus per a convertir-se en recursos revaloritzats i permeten crear molts de llocs de feina.

Pel bé de tots i per deixar un mon millor als que ens venen darrera, a cada casa hem d’evitar generar el problema, fer menys rebuig i col·laborar per que les fraccions aprofitables, mai acabin incinerades.

Guillem Ramis

Regidor de Medi Ambient i Mercat

Ajuntament de Santa Maria del Camí

REBUIG (SANTA MARIA DEL CAMÍ)              
                     

Mes

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gener

201.469

172.260

153.660

176.150

160.690

153.220

163.640

96.640

130.270

Febrer

181.804

90.880

156.410

148.300

141.816

139.410

115.200

99.670

106.810

Març

181.804

216.026

163.200

179.840

166.173

148.590

127.770

115.410

105.810

Abril

228.494

186.540

156.440

180.770

171.410

175.850

109.030

106.910

129.370

Maig

233.637

204.920

186.430

207.600

173.200

179.690

114.220

140.950

132.500

Juny

224.500

232.860

183.850

188.040

161.130

158.240

119.650

121.020

108.170

Juliol

153.285

223.260

177.480

171.150

175.550

183.710

106.550

111.950

105.690

Agost

154.015

194.520

159.130

166.310

168.910

167.940

117.510

119.350

Setembre

162.230

211.430

163.170

168.110

152.890

177.170

99.650

104.790

Octubre

174.510

222.700

171.490

175.500

151.830

172.580

106.040

106.450

Novembre

161.908

195.640

148.390

171.070

147.835

169.840

118.300

111.228

Desembre

189.840

178.260

158.050

177.560

152.930

167.630

95.910

94.330

TOTAL

2.247.496

2.329.296

1.977.700

2.110.400

1.924.364

1.993.870

1.393.470

1.328.698

818.620

Població

5.323

5.497

5.672

5.992

6.176

6.270

6.473

6.500

6.500

 

 

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com