Fraccionament de Tributs 2015

L’Ajuntament de Santa Maria amb l’objectiu de facilitar el pagament de tributs ha posat en marxa un sistema de fraccionament de rebuts. La sol·licitud s’ha de fert arribar abans de dia 10 de febrer a l’Ajuntament.

Segons l’Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament, s’ha de fer arribar a l’Ajuntament, abans de dia 10 de febrer del 2015, el full de sol·licitud i una fotocòpia del DNI del titular del rebuts.

Sol·licitud de fraccionament tributs 2015

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com