Llista provisional del borsí de dinamitzador/a sociocultural.

Atesa l’Acta presentada pel tribunal qualificador del Borsí de dinamitzador/a del Casal de Joves, el resultat del Borsí ha estat el següent:

D’acord amb la clàusula Novena de les bases de la convocatòria, els aspirants disposen de tres dies hàbils per tal de presentar les alegacions pertinents, en el cas de no haver-n’hi s’elevarà a definitiva.

Podeu descarregar el llistat en format pdf aquí: LLISTAT PROVISIONAL BORSÍ DINAMITZADOR/A SOCIOCULTURAL i en el nostre tauler d’anuncis.

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com