Millora de la xarxa d’aigua potable i detecció de fuites

El passat 7 de març es va aprovar, per Decret de Batlia, el Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte de les obres de Millora de la xarxa d’aigua potable i detecció de fuites mitjançant subhasta amb procediment obert, el termini de licitació està obert fins el 27 de març (veure el BOIB número 37 del 14 de març de 2006)

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com