Ple de la corporació 26-07-2012 21h

I.-Part Resolutòria:
1.-Aprovació actes sessions 01-08-2011, 29-09-2011, 10-10-2011, 26-10-211, 17-11-2011, 28-11-2011, 18-01-2012, 28-03-2012, 30-03-2012, 14-05-2012, 30-05-2012, 12-07-2012.
2.-Al.legacions reglament d’ús de les instal.lacions esportives municipals.
3.-Modificació ordenança fiscal taxa llicències urbanístiques.
4.-Modificació ordenança fiscal taxa expedició documents.
5.-Modificació ordenança fiscal taxa per la prestació dels serveis a les instal.lacions esportives municipals.
6.-Modificació de crèdits.
7.-Consorci aigües Santa Maria del Camí.
8.-Moció Batlia en contra de les mesures d’ajust del Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol.
II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com