Ple de l’Ajuntament

El dijous 19 de setembre hi haurà sessió ordinària del Ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

I. Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior.

2.-Modificació Pressupost 2019 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

3.-Modificació Ordenança Fiscal Impost Béns Immobles.

4.-Conveni Biblioteques.

5.-Fixació festes locals 2020.

6.-Pla Acció Energia Sostenible i Clima.

II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

  1. Comunicacions de Batlia.
  2. Precs, preguntes i mocions.
Publicat a Batlia, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com