Ple ordinari de mes de juliol

El dijous dia 30 de juliol tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament
I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior
2.-Dotació serveis i prolongació carrers Ramon Torró i Antoni Maura
3.-Recepció dotació serveis tram comprès entre c/ Bartomeu Pasqual i Unitat d’actuació n.VIII
4.-Acord col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears creació centre universitari de Santa Maria del Camí
5.-Conveni col·laboració amb el Consell de Mallorca i l’Associació cultural Factoria de So desenvolupament escola Factoria de Músics
6.-Permanència associació “Mallorca Rural” i nomenament representant
7.-Moció PP: Seguretat Ciutadana
8.-Moció PP: Eliminació passos a nivell
7.-Al·legacions projecte eliminació passos a nivell

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com