Ple ordinari de mes de març

El dijous dia 26 de març tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’ajuntament
I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació actes anteriors
2.-Resolució al·legacions catàleg bens patrimonials.
3.-Catalogació/descatalogació elements catàleg bens patrimonials.
4.-Aprovació provisional catàleg bens patrimonials.
5.-Aprovació inicial modificació Reglament de Règim Interior de la Residència de Cas Metge Rei
6.-Adjudicació definitiva obres embelliment de l’accés a Santa Maria del Camí des de la carretera Ma-3010 i millora de l’accessibilitat al nou centre d’educació infantil.
7.-Moció Batlia: suport manifest defensa grups de cultura popular de les Illes Balears amb ús de materials pirotècnics.
8.-Moció PP: instal·lació de banys públics a la Plaça Nova.
9.-Moció PP: transferència als ajuntaments de les competències de joventut, cultura i esports.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com