Ple ordinari de mes de setembre

El dijous dia 25 de setembre tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’ajuntament
I.-Part Resolutòria:

1.-Pla Obres i Serveis 2009.
2.-Ordenança municipal per a la regulació de l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, abocament d’aigües residuals i la gestió de l’aplicació de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats.
3.-Mocio PP: sol·licitud al Govern de reforma urgent financiació local i no disminució dels ingressos locals per les transferències de l’Estat en els PGE 2009.
4.-Moció PP: congelació sous polítics, dietes polítics, assignacions grups municipals i control despeses telefonia mòbil, protocol, representació, materials i subministraments.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com