Ple ordinari del mes de maig

El dijous dia 27 de maig tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament
I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió 30.07.2009
2.-Modificació Ordenança Fiscal Taxa prestació serveix piscines municipals.
3.-Conveni Agència Tributària gestió expedients sancionadors trànsit i seguretat vial.
4.-Derogació Ordenança Municipal estacionament i aparcament vehicles vies urbanes.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com