Ple ordinari del mes de novembre

El dijous dia 22 de novembre tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’ajuntament
Ordre del dia:
Part resolutòria:
1.Aprovació actes anteriors
2.Aprovació inicial expedient modificació crèdits pressupost Ajuntament
3.Aprovació inicial expedient modificació crèdits pressupost Patronat Residència Cas Metge Rei
4.Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal Taxa prestació serveis Cas Metge Rei.
5.Proposició EU-EV: modificacions puntuals Normes Subsidiàries
6.Proposició EU-EV: millora de la comunicació i la informació de l’Ajuntament

Control i seguiment:
1.Comunicacions de Batlia
2.Precs, preguntes i mocions

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com