Convocada sessió ordinària del ple de l’Ajuntament

Convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel dijous 26 de juliol a les 21 h, amb el següent ordre del dia:

 

 I.-Part Resolutòria:

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Pla Econòmic-Financer 2018-2019.
 3. Modificació Crèdits Pressupost 2018.
 4. Actualització Pla Desenvolupament Turístic.
 5. Conveni Col·laboració Bilateral Ajuntaments Reforç Policial.
 6. Conveni Col·laboració ATIB Gestió Expedients Sancionadors Trànsit i Seguretat Viària.
 7. Adhesió Pacte Ciutadà Mallorca Lliure de Violència Masclista.
 8. Adhesió Conveni Col·laboració Prestació Solucions Administració Electrònica.
 9. Adhesió Conveni Col·laboració Interoperabilitat.
 10. Traspàs Drets Funeraris.
 11. Fixació Festes 2019.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

 1. Comunicacions de Batlia.
 2. Precs, preguntes i mocions.
Publicat a Batlia, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com