Publicació del Llistat provisional dels admesos i exclosos del borsí de Brigada Municipal.

D’acord amb el Decret de Batlia dictat dilluns dia 22 de novembre, es publica el llistat provisional corresponent als admeso si exclosos al Borsí d’operaris /àries de la Brigada Municipal.

Podeu consultar el llistat en el següent enllaç i en el nostre tauler d’anuncis i descarregar-vos-ho en format pdf.

D’acord amb la base quarta de les bases, es disposen de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista, per a la seva reclamació.

Una vegada hagi expirat el termini, si no hi ha reclamacions es procedirà a l’elevació a definitiva.

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com