Publicació resultats definitius oferta arxiver/a (nºoferta 042022006058).

Publicat anunci d’oferta arxiver/a. Trobareu l’arxiu pdf al nostre tauler d’anuncis.

Nicolau Canyelles Parets, com a Batle- president de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

Atès que el candidat admès per la fase de baremació corresponent a l’oferta 042022006058 arxiver/a, finalment han aportat la documentació pertinent:

FAIG CONSTAR

Que a data del 25 de gener se li notificà a l’interessat la realització de l’entrevista personal determinant el dia, lloc i hora.

Que a partir de la documentació aportada per la persona admesa per la fase de valoració de mèrits (corresponent al full d’autovaloració i el full d’aportació de mèrits amb la documentació adjunta) i la posterior entrevista personal (a partir de resultats de l’acta de l’entrevista) essent aquest el resultat:

Que a partir del present resultat s’opta a realitzar les tramitacions pertinents es dona per conclòs l’expedient corresponent a l’oferta 042022006058 arxiver/a

El Batle Nicolau Canyelles Parets

Publicat a General, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com