Publicat el llistat provisional de l’oferta pública SOIB de tècnic sociosanitari (núm. oferta  420240029350)

El batle fa constar la llista provisional d’admesos i exlosos.

Atès que la relació de sol·licituds que s’han registrades, hi ha candidats que queden
exclosos per falta de documentació, s’ha optat per una segona fase d’aportació de
documentació referida al següent llistat, en un termini de 3 dies naturals a comptar a
partir d’aquesta publicació al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament.

Podeu consultar el llistat aquí.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com