Santa Maria es convertirà en punt de la xarxa d’oficines integrades d’atenció ciutadana

En el Ple també es va aprovar la delegació de les competències en gestió urbanística a la Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

En el darrer Ple ordinari de l’Ajuntament celebrat el dijous 17 de març, es va decidir per unanimitat la incorporació del registre de l’Ajuntament a la xarxa d’oficines integrades d’atenció ciutadana del Govern de les Illes Balears. Això suposa que la ciutadania podrà presentar escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a qualsevol departament de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Administració General de l’Estat o de qualsevol òrgan de l’administració local (Ajuntaments o Consells). Una vegada aprovat per Ple, es procedirà a signar el conveni d’adhesió amb el Govern Balear i en les pròximes setmanes el registre de l’Ajuntament ja funcionarà com a registre únic.

Tots els partits varen donar el sí a aquesta proposta entenent que això és una millora del servei i sempre es positiu encara que varen demanar com afectarà aquest increment de feina al personal de l’Ajuntament. El batle va explicar que s’està treballant amb els sindicat en la recerca de fórmules que permetin incrementar les hores d’atenció sense suposar una gran cost econòmic.

L’altre acord, també aprovat per unanimitat, va ser el de la delegació de part de les competències urbanístiques de l’Ajuntament a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, antiga Agencia de Disciplina Urbanística, en depenent del Consell de Mallorca. Aquesta delegació fa referencia a la posada en marxa i seguiment del règim sancionador i dels expedients posats en marxa per part de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquesta delegació és alliberar de càrrega als tècnics de l’Ajuntament, aconseguir millors resultats en l’aplicació de la normativa urbanística i poder aprofitar els recursos humans i tècnics del Consell per assolir una major seguretat en l’àmbit jurídic.

Moció de Movem per a l’habilitació d’una  plaça estacionament vehicles de persones amb mobilitat reduïda davant estació del tren

Movem va presentar una moció per tal de que s’habilités una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a l’estació de tren ja que la que hi ha actualment no compleix els requisits mínims per ser utilitzada. En aquest sentit, el batle va demanar la col·laboració de les persones usuàries per si hi troben alguna plaça d’aparcament reservat que no compleixi els requisits, que ho comuniquin a l’Ajuntament i s’intentaran trobar alternatives per que realment siguin útil.  La moció va ser aprovada per unanimitat.

 

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com