Sessió ordinària del Ple de la Corporació dijous 23-01-2014 a les 21 h

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 23-01-2014 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Modificació ordenança fiscal taxa subministrament aigua potable.
2.-Moció Batlia Llei Avortament.
3.-Moció Batlia Símbols.
4.-Moció Batlia FIARE.
5.-Moció Batlia PELAT.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Precs, preguntes i mocions.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.
Santa Maria del Camí, 17-01-2014.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com