Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el prop

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 17-11-2011 a les 21´00 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1- Sol.licitud línia de crèdit ICO per a la cancel.lació de deutes de l´Ajuntament de Santa Maria del Camí amb empreses i autònoms.

2- Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa prestació serveis escola de música.

3- Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa escoleta municipal “Es Pi Gros”.

4- Modificació Ordenança Fiscal de la Taxa prestació de serveis de la “Residència Cas Metge Rei”.

5- Declaració de no disponibilitat dels crèdits corresponents al retall de les nòmines d´acord amb el RDL 8/2010.

6.- Rectificació Padró d´habitants a 01-01-2011.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com