sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el prop

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dimecres 18-01-2012 a les 21 h.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació Compte General Pressupost 2.010.
2.-Resolució al.legació i aprovació definitiva taxa escoleta municipal.
3.-Modificació ordenança fiscal taxa expedició de documents.
4.-Ratificació acord Junta de Govern Local de 13-01-2012 sobre al.legacions a la resolució del conseller d´Administracions Públiques, de 14 de desembre de 2011.
5.-Modificació Festes Locals 2.012.
6.-Moció PSM: Modificació llei hipotecària.
7.-Moció PSM: Ús del català a IB 3.
8.-Moció PSM: Sol.licitud Consorci Transports.
9.-Moció PP: Bossa vermella.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com