Vols accedir a una habitatge a Santa Maria del Camí? Vine a conèixer el programa Cohabita

L’IBAVI presentarà el dimarts 4 de setembre el programa Cohabita a Santa Maria del Camí

El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa el programa COHABITA, un nou sistema per a facilitar l’accés a l’habitatge en un règim diferent del de la propietat o el lloguer, ja que s’accedeix a través de cooperatives. En el cas de Santa Maria del Camí està prevista construcció de 20 habitatges d’HPO en el carrer Balanguera, núm. 17.

Per tal d’explicar en profunditat el programa, dimarts dia 4 de setembre, l’IBAVI i la Federació de Cooperatives de les Illes Balears duran a terme una sessió informativa a Ses Cases des Mestres, a les 19 h.

Cohabita consisteix en la cessió de sòl públic, amb els respectius projectes arquitectònics, a cooperatives d’habitatge per a l’autopromoció de l’habitatge protegit en règim de cessió d’ús durant un termini de 75 anys.
És un altre model d’accés a l’habitatge no especulatiu on la cooperativa constituïda sense ànim de lucre assumeix la propietat del dret de superfície del sòl i construeix els immobles, mentre que les persones sòcies de la cooperativa tenen el dret d’ús.

Trobareu més informació sobre el programa a la web de l’IBAVI.
 

Etiquetat amb: , ,
Publicat a Batlia