Iniciatives ciutadanes – resolució pressupostos participatius

El passat 15 de desembre del 2016, el ple de la Corporació va aprovar els Pressuposts per a l’any 2017 que incorporaven una partida de 100.000 € per desenvolupar iniciatives presentades i valorades per la ciutadania. L’objectiu principal d’aquesta partida és implicar a la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, fomentar la participació i conèixer les necessitats de la població.

La fase de recepció de propostes es va tancar amb la participació de quinze entitats i particulars, que varen presentar propostes en àmbits tan diferents com la cultura, l’esport, la circulació o la protecció del patrimoni natural i etnològic del municipi.  L’import total de les propostes presentades va ascendir a més de 140.000 €.

La següent fase era la validació tècnica i avaluació per part d’una comissió formada per un regidor de cada un dels partits polítics que conformen el Ple de l’Ajuntament (Nicolau Canyelles, Batle, que actuà com a president; Victòria Pons, com a regidora de MES, Andreu Jaume, com a regidor del Partit Popular, Gabriel Amengual, com a regidor de MOVEM i Jaume Martí, com a regidor del PSOE) . Com a tècnics, la interventora i la secretària de l’Ajuntament.

El passat dia 21 de juliol es va reunir la comissió i es va procedir a l’avaluació de les propostes. De les 15 presentades se’n varen aprovar 6,  amb un import de 77.787 €;  una està pendent (si s’aprovés, l’import final seria de 99.000 €)  i 8 no es varen aprovar. Això fa que la fase de votació popular no sigui necessària, ja que l’import de les propostes aprovades és inferior als 100.000 € inicialment destinats a aquestes propostes.

Relació de propostes presentades

Entitat o persona Proposta Pressupost Aprovació Avaluació
Colla de Gegants de Santa Maria Projecte Les arrels del poble. Proposta per a la promoció de la cultura popular a Santa Maria 17424 € (IVA inclós) SI
UEF Santa Maria i CB Santa Maria Projecte Serveis d’assessorament psicològic esportiu 8640 € (IVA inclós) SI
UEF Santa Maria Projecte de millores de les instal·lacions 33406,89 € (més IVA) SI
Xisca Sastre Benestar Curs de monitor de temps lliure i de socorrisme per a joves 3932 € – 1500 € (més
IVA)
SI
Joana Benestar Instal·lació de taules de ping-pong als espais públics 885 € (més IVA) SI
Josefa Nuñez Castillo Projecte de beques de formació pràctica a empreses per a estudiants universitaris i de formació professional del municipi 12000 € (IVA inclós) SI Sempre que es tengui la col·laboració d’altres administracions amb competències com la UIB o la Conselleria d’Educació
AMPA Col·legi Ramon Llull Projecte de pavimentació del pati i saló de Can Sanxo 22124 € (més IVA) Pendent L’entitat que presenta el projecte no és la propietària de l’equipament. Resta pendent d’aprovació fins que s’arribi a un conveni entre les tres parts.
Amics de la Vall de Coanegra Retirada de barreres del camí de Coanegra i millora de la senyalització No presentat NO Falta de pressupost. Acció que forma part  d’un projecte de més envergadura ja iniciat per l’Ajuntament
Antoni Crespí Ferrer Projecte de formació per a entrenadors de futbol basat en l’eina Psytool 25427 € (IVA inclós) NO Afecta a una entitat que no participa en el projecte
Bernardo Ferragut Carreño Plataforma social de desempleats per resoldre necessitats dels habitants No presentat NO Falta de pressupost. Fora de les competència municipals.
Leonor Amengual Ambrós Projecte de dinamització del petit comerç a partir de la promoció del turisme de negocis i turisme rural 18.876 € (IVA inclós) NO L’Ajuntament ja disposa d’un projecte de dinamització del comerç local desenvolupat per l’IDI
Juan Luís Rodriguez Recio Adquisició i col·locació de bandes reductores de velocitat per instalar a diferents zones del poble per reduir l’excés de velocitat 12.240 € NO Informe tècnic desfavorable ja que el producte té molt poca durabilitat i provoquen molts de renous.  Es faran accions en aquest àmbit però amb solucions alternatives.
Amics de la Vall de Coanegra Encomanar estudis pertinents per concloure els expedients informatius referens als camins públics i millora de la neteja d’aquests No presentat NO Falta pressupost. S’està treballant en aquest àmbit. Exiteix una normativa superior, del Consell de Mallorca, que marca les accions de l’Ajuntament en aquest àmbit.
Radio Rebull – Catalina Martorell Matas Millores del material tècnic de Radio Rebull 1.129 € NO Radio Rebull és una instal·lació municipal i les adquisicions s’han de fer a través de partides pressupostàries ordinàries .
Amics de la Vall de Coanegra Desconnectar de la xarxa elèctrica les cases de Son Llaüt i instal·lar plaques fotovoltaiques i tèrmiques a la teulada No presentat NO Falta de pressupost. Informe tècnic desfavorable per la gran envergadura de la proposta presentada. Acció que forma part  d’un projecte de més envergadura ja iniciat per l’Ajuntament.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com