Arxius mensuals: juny 2009

Presentació del Projecte per a l’Eliminació dels passos a nivell

informació</a

Publicat a General

Ban xarxa clavegueram

En relació a l’Ordenança Municipal per la regulació de l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, l’abocament d’aigües residuals i la gestió de l’aplicació de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, s’informa d’acord al seu capítol II, article 4:

1. Tots els edificis del casc urbà de Santa Maria del Camí hauran d’estar connectats obligatòriament a la xarxa de clavegueram.

2. Pel que fa a sòl no urbanitzable i pels usos d’habitatge, agropequaris, industrials, o d’altres, que donada la seva ubicació no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram hauran de disposar de fosa sèptica que haurà de reunir unes condicions de construcció i gestió, entre elles les de estanqueïtat i aïllament (BOIB 165. 25-11-2008).

Per la qual cosa es comunica a tota la població.


En relación a la Ordenanza Municipal para la regulación del uso de la red de alcantarillado sanitario, el vertido de aguas residuales y la gestión de la aplicación de deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados, se informa de acuerdo a su capítulo II, artículo 4:

1. Todos los edificios del casco urbano de Santa Maria del Camí deberán estar conectados obligatoriamente a la red de alcantarillado.

2. Con respecto a suelo no urbanizable y para los usos de vivienda, agropecuarios, industriales, u otras, que dada su ubicación no se puedan conectar a la red del alcantarillado deberán disponer de fosa séptica que reúna unas condiciones de construcción y gestión, entre ellas las de estanqueidad y aislamiento (BOIB 165. 25-11-2008)

Por lo cual se comunica a toda la población.

Publicat a General

Convocatòria X jocs populars

Podeu consultar la informació dels X jocs populars aquí
i el full d’inscripció aquí</a

Publicat a General

Activitats Culturals del mes de juny

Podeu consultar el programa d’activitats del mes de juny del centre cultural Cas Metge Rei
aquí

Publicat a General

Itinerari històric i cultural pel nucli urbà de Santa Maria del Camí

L’obra Cultural Balear de Santa Maria del Camí us convida a participar a l’tinerari històric i cultural pel nucli urbà de Santa Maria del Camí (guiat per Mateu Morro, historiador) que tindrà lloc dissabte dia 13 de juny de 2009, a les 18.30 a la plaça de la Vila.

Publicat a General

Incripcions per a l’Escola d’Estiu 2009

Les inscripcions de l’Escoleta d’Estiu es poden fer fins el dia 16 de juny a l’Ajuntament.
El preu amb les sortides incloses és de 150€ que s’han d’ingressar al compte número:
2100.0108.63.0200159452 de “La Caixa”.

El justificant de l’ingrés s’ha de lliurar junt amb la inscripció.
Formulari en pdf
Formulari en word

Publicat a General

Ballada popular de fí de curs

El dissabte 6 de juny, a les 21:00h hi haurà una ballada popular a la Plaça de la Vila com a fi de curs de Ball de Bot. Actuarà “Sarau Alcudienc”.

Publicat a General

Restabliment de l’aigua potable

Per la present us comunicam que a partir de dimarts dia 2 de juny es restablirà el subministrament d’aigua potable a tot el municipi.

Al llarg d’aquests darrers dies, l’Ajuntament ha duit a terme gestions amb la Conselleria de Medi Ambient i en concret amb l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQA) per tal de desbloquejar la situació i es va acordar avançar amb caràcter d’urgència la connexió de la xarxa d’aigua provinent de Sa Marineta a la xarxa municipal de Santa Maria. Aquesta connexió s’ha fet aquests darrers dies.

Per a qualsevol consulta, no dubti en posar-se en contacte amb l’Ajuntament (tel. 971 620131) de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h i dissabtes de 8:00h a 12:00h.

Us pregam disculpeu les molèsties.

Podeu consultar el resultat de l’anàlisi
aquí


Por la presente les comunicamos que a partir del martes día 2 de junio se restablecerá el suministro de agua potable a todo el municipio.

Durante estos días, el ayuntamiento ha llevado a cabo gestiones con la Conselleria de Medi Ambient y en concreto con la Agència Balear de l’Aigua l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQA) para desbloquear la situación y se ha acordado avanzar con carácter de urgencia la conexión de la red de agua procedente de Sa Marineta a la red municipal de Santa Maria. Esta conexión se ha realizado recientemente.

Para cualquier consulta, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento (tel. 971 620131) de lunes a viernes de 8:00h a 15:00h y sábados de 8:00h a 12:00h.

Les rogamos disculpen las molestias.

Pueden consultar los resultados de los análisis
aquí

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com