Anunci: convocatòria prova de català (nivell A2) i entrevista dels candidats del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’operaris i operàries de la brigada municipal.

En relació amb el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’operaris/operàries de la brigada municipal es convoca als següents aspirants a la prova de català, per a tots aquells que no hagin acreditat el nivell corresponent, i a l’entrevista, les dates i als llocs que es relacionen a continuació:

PROVA DE CATALÀ (NIVELL A2)

Data: 10 de novembre de 2022 a les 8:00 h

LLoc: Ses Cases des Mestres (C./Jaume I, núm. 16. Santa Maria del Camí).

  • Cal dur identificació personal (DNI – NIE)
  • Els resultats de les proves es publicaran a la pàgina web de l’ Ajuntament de Santa Maria del Camí.
  • Les persones que superin la part d’expressió i interacció escrites i de comprensió oral i lectora, queden, automàticament convocades a les entrevistes de dia 15 de novembre de 2022 a les 8:30 h.
  • Les entrevistes es realitzaran en català i serviran com a prova oral.
  • Les persones que no es presentin queden automàticament excloses del borsí.

CANDIDATS:
Y0035563X43012070T43197485N
44327068L33931903A52398530E
43068067S78212582R43045615B
43042881Z43483273W43464295E
43134663A43163364T49928800D
43007879H49866281G43153362A
43087401Y43036183D18236677J
43140672D42959301Q34065052M
44325702X78211698Z43107897D
43157446Q43019522T43126604V

ENTREVISTES BORSÍ OPERARIS/OPERÀRIES BRIGADA MUNICIPAL

CONVOCATÒRIA ÚNICA

Data: 15 de novembre de 2022 a les 8:30 h

Lloc: Ajuntament de Santa Maria del Camí (Plaça de la Vila, 1).

  • Cal dur identificació personal (DNI – NIE)
  • Les entrevistes es realitzaran en català.
  • L’ ordre següent, no constitueix l’ ordre de les entrevistes, és una convocatòria única a les 8:30 h.

CANDIDATS:

43116291P43079174S43197897X
43057424K43128586K43087322L
43141450M43081358N18237019C
43147048Z43177138C43105235S
78215929J37341283R43132973S
43046541V43174582V78212669L
18231874G415351010E43127101P
43094765X43175811G43225483L
43057202Y43139506Q43081028G
43161890K43221649A71157734N
43107338W43470339V43051500P
43121051F43213189F43148683Q
43139525N43053870D78212579K
43093048HY2035567N43480995R
43189231S43106378P43140440F
37340582J34064627V 

Podeu descarregar-vos aquesta informació en format pdf al següent enllaç: ANUNCI, i al tauler d’anuncis de la pàgina web: TAULER D’ANUNCIS.

Publicat a Batlia, General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com