Aprovats els pressupostos 2016

  • Uns pressupostos marcats per la contenció i la “prudent inversió”

  • L’oposició criticà la falta de participació dels altres partits

 

El ple extraordinari celebrat el dimecres 2 de desembre va aprovar els pressupostos 2016 presentats per l’equip de Govern. La proposta  va ser aprovada amb els vots en contra del PP, que només tenia 4 regidors presents, PSOE i Movem. El vot de qualitat del batle va permetre que la proposta sortís endavant. 

Ponç Vaquer, regidor d’Economia, Esports i Transparència, explicà que aquests pressupostos es basen en mantenir l’estabilitat pressupostària i la contenció que marca la normativa estatal i en una “prudent inversió a través de col·laboracions econòmiques amb altres administracions”. Així, destacà la pujada en el capítol de personal i l’increment de les inversions destinats a la rehabilitació de l’edifici municipal de Can Rafel, les millores al camp d’esports Antoni Gelabert i la compra d’un vehicle nou per a la residencia Cas Metge Rei. L’increment de despesa en personal va associada a la Llei de Pressupostos Generals del Govern Central, que obliga a incrementar la pujada salarial en un 1% dels treballadors municipals i el retorn del que quedava pendent de la paga extraordinària del 2012.

L’oposició va criticar que aquests pressupostos no hagin estat més oberts a la participació dels altres partits. El Partit Socialista va demanar també que, per l’any que ve es contempli una partida de doblers per que sigui el poble el que decideixi on invertir-los. A més, el Partit Popular també volgué destacar que era una proposta “molt  continuista”.

Partides concretes

Un dels canvis que més preguntes suscità fou el decrement en despeses corrents de la Residència.  El Batle i el regidors de serveis socials varen explicar que això respon a una proposta de la gerència i que es demanarà més informació sobre el tema. I sobre la compra d’un vehicle, Miquel Niell, regidor de Serveis Socials va exposar que s’estan iniciant converses amb entitats que puguin ajudar en la compra i que, a lo millor, no s’haurà de gastar tota la partida.

El Partit Popular va demanar que s’especifiqués en el document que la partida de 400.000€ destinada a un edifici municipal seria destinada a la reforma de Can Rafel i que, per tant, no sigui emprada per cap altre finalitat.

Sobre la inversió de 90.000€ al camp d’esports, l’oposició també va demanar que si es podia especificar com es gastarien. El regidor d’Esports, Ponç Vaquer va aclarir que es destinarien a la reparació del pavelló i les pistes de tennis i  a la millora de les pistes exteriors de basquet i va afegir que hi ha una partida destinada a fer un repàs exhaustiu de les canalitzacions i distribució d’aigua per assegurar que no hi hagi més pèrdua d’aigua.

Jaume Martí, regidor del partit Socialista es mostrà molt crític en la poca informació i coneixement que tenien els regidors de Mes sobre la proposta de pressupostos. Colau Canyelles va defensà la gestió del seu equip explicant que, tots els regidors participen en la configuració dels pressupostos, però que la redacció final de la proposta corre a càrrec del regidor d’economia i la tècnica d’intervenció.

 

El pressupostos  2016

El pressupost individual de l’Ajuntament ascendeix a 5.005.171€ i el de Cas Metge Rei a 620.330€. El pressupost consolidat de l’Ajuntament, que inclou els dos, és de 5.550.501€ (la transferència interna de l’ajuntament a la residència no s’inclou al càlcul de la xifra consolidada).

Aquests pressupostos, els primers del nou equip de Govern, són uns pressupostos molt condicionats per la normativa estatal, que segueixen la línia de contenció marcada en els darrers anys. La normativa referent a l’estabilitat pressupostària marca l’obligatorietat de l’equilibri pressupostari, la limitació de la despesa, el límit del deute, el termini de pagament de proveïdors i l’increment de la despesa en personal (pujada de l’1% del sous i retorn del que hi havia pendent de la paga extraordinària del 2012).

El pressupost de la residència es manté, igual que l’any 2015, en 620.330€,  però s’ha fet una redistribució de la despesa que permet respondre a la normativa estatal i a les necessitats actuals del servei. Així, s’incrementa la despesa destinada a personal i a inversions i baixa la despesa corrent.

El pressupost de l’Ajuntament per l’any 2016 ascendeix a 5.005.171,09€, el que suposa un creixement  d’un 0,7% respecte a l’any passat. En l’àrea d’ingressos destaca una baixada de més de 58.000€ respecte a aquest any en impostos directes (baixada recaptació de l’IBI) que es veu compensada amb l’increment d’impostos indirectes (principalment increment de l’activitat de construcció) i taxes. Pel que fa a les despeses, de la mateixa manera que en el cas de la residència, augmenta la despesa en personal per respondre a la Llei de Pressupostos Generals (increment de la massa salarial en un 1% i retorn de la part pendent de la paga doble de 2012) així com les despeses corrents i serveis en 74.633€.

 

Podeu consultar la proposta completa a l’àrea de transparencia d’aquesta web.

 

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com