Aprovats els pressuposts municipals per a 2014

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí ha aprovat uns pressuposts per a 2014  per un total de 5.514.855,68€ on es consoliden les línies  d’actuació d’aquesta legislatura:

1. Mantenir serveis municipals i la seva qualitat

2. La protecció social

3. La promoció econòmica amb l’objectiu d’ajudar a la reactivació del

Al pressupost es destinen les següents partides:

2.080.633,60 € en Serveis Públics bàsics (Policia Local, Mobilitat, Urbanisme, Vies públiques, Subministrament d’Aigua, Recollida de Fems, Cementiri, Enllumenat, Parcs i Jardins)

896.105,49 € en actuacions de Promoció i Protecció Social

1.336.527,74 € en Sanitat, Educació, Cultura i Esports

126.772,87 € en actuacions de Promoció Econòmica

958.228,40 € en Administració general

Destacar que es destinaran 81.095,00 € en subvencions per a les entitats del muncipi i s’han incrementat les inversions respecte l’any passat (226.851,79€ en inversions).

La batlessa, Rosa Vich afirma que “Malgrat les restriccions marcades pels decrets aprovats per l’Estat, feim tot el possible per mantenir els drets adquirits per la ciutadania, assegurar que ningú es quedi al marge i intentar reactivar l’economia municipal entre tots”.

Llista de serveis municipals (o que hi ha una aportació municipal): Auditori Ses Cases des Mestres, Biblioteca Cas Metge Rei, Brigada Municipal, Camp Municipal d`Esports, Casal de joves s´Estació, CEIP Melcior Rosselló i Simonet, Cementiri i Tanatori, Centre de Salut, Centre Universitari Miquel Dolç, Enllumenat Públic, Escola de Música Andreu Torrens, Escoleta d`Estiu, Escoleta Es Pi Gros, IES Santa Maria, Jutjat de Pau, Mercat Municipal, Noces Civils, Oficina de l`ATIB, Pàgina web, Parc Verd i Àrea d`Aportació, Policia Municipal, Recollida de Fems, Residència de persones majors Cas Metge Rei, Serveis Econòmics, Serveis Generals, Serveis Socials, Subministrament Aigua Potable, Urbanisme, Via Pública, Wifi.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com