Bonificació del 100% de la plusvàlua en cas d’execució hipotecaria de l’habitatge habitual.

L’equip de govern presentarà al pròxim ple de dia 16 de maig de 2013, una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost d’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), per bonificar el 100% d’aquest impost en cas d’execució hipotecària. Cal recordar, que en una execució hipotecària han de pagar aquest impost les persones desnonades.

La batlessa, Rosa Vich afirma que “Els reptes d’aquesta legislatura per part de l’equip de govern són mantenir els serveis municipals, la protecció social i la promoció econòmica. Dins les polítiques de protecció social, s’inclou aquesta modificació de la plusvàlua amb l’objectiu d’alleugerir a aquelles famílies que sofreixin una execució hipotecària del primer habitatge”.

S’aplicarà la bonificació quan es compleixin els següents requisits: es tracti d’una execució hipotecària, es tracti de l’habitatge habitual, no es disposi d’un altre habitatge en propietat i es tendran en compte els ingressos de la unitat familiar.

L’ajuntament de Santa Maria del Camí ja va demostrar interès i sensibilitat respecte la problemàtica de les hipoteques, mitjançant l’aprovació de les següents mocions:

  • En el ple ordinari del 18 de gener de 2012, es va aprovar per unanimitat una moció on s’instava modificar la llei hipotecària.
  • En el ple extraordinari del 27 de febrer del 2013, es va aprovar per unanimitat una moció en recolzament a la ILP de la PAH.

 

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com