Control de les cuques molles


Sabem que hi ha diversos tipus de cuques molles i que per la manca de depredadors naturals, alguns mals hàbits domèstics que tenim i la climatologia actual, l’augment de la seva població en els darrers anys s’ha vist molt afavorida.
La varietat de cuques molles que més ha proliferat es la “Periplaneta americana”, també anomenada “cucaratxa domèstica o cucaratxa voladora” és la de major mida, de 3 a 5 centímetres, té un color vermellós i prové de les zones tropicals africanes. Viu i cria bàsicament en el clavegueram, entre la depuradora i el poble, però s’adapta amb facilitat i pot criar en estructures dels habitatges, teulades i falsos sostres.
Per prevenir la proliferació de les cuques molles (no el seu extermini total), es imprescindible que assegurem que les canonades d’aigües pluvials no es connecten en cap punt amb la xarxa d’aigües residuals, tenir reixat als lavabos, dutxes i piques, i tancar bé els rebosts i els magatzems, a fi d’evitar-ne al màxim el seu pas.
Les restes d’aliments que a vegades a casa no eliminem del tot, son el màxim reclam, per això mai hem de deixar miques a la cuina, ni el menjar dels animals domèstics, tota la nit al seu abast.
Els professionals que se dediquen al control de plagues, van deixant de banda les polvoritzacions tradicionals on s’amarava tot el lloc a tractar amb insecticides tòxics molt persistents, amb un alt risc per la salut de les persones i els animals domèstics i un evident perjudici pel medi ambient.
Avui els professionals parlen de maneig i control de plagues i es centren més en la prevenció, un ús racional d’insecticides en combinació amb un control físic i sanejament, coneixement dels individus de la plaga, els seus hàbits, cicles de vida, alimentació, etc., amb l’objectiu de reduir la seva població i que no sobrepassin el nivell de tolerància acceptable.
El nivell de tolerància acceptable es important que es tingui en compte per que l’eradicació total és molt difícil i laboriosa i sempre serà a curt termini en els llocs que s’hagin tractat.
El primer pas per controlar les plagues, és identificar els punts per on passen les cuques molles, a on s’alimenten i de que, els punts d’aigua o humitat que tenen al seu abast, a on es refugien. Després sanejarem, alterarem o modificarem el seu medi i eliminarem tots els seus refugis.
Si així i tot, veiem que segueixen proliferant i augmenta la seva presència, l’Ajuntament, amb la col·laboració d’una empresa especialitzada en el control de plagues, pot tractar puntualment la zona afectada.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com