Controlar el moscard tigre, II

 

El moscard tigre (Aedes albopictus), es una espècia invasora que s’està escampant per tot Europa, podem considerar que ja s’hi ha establert definitivament i també s’ha introduït a Mallorca, no es tracta de cap calamitat i no cal crear alarma, però es d’interès general limitar al màxim la seva proliferació

L’any 2012, a la UIB amb la col·laboració d’alumnes universitaris, varen poder comprovar per primera vegada, la presencia del moscard tigre a Mallorca, en concret del seguiment realitzat a 35 pobles de les Illes Balears durant 11 setmanes, a 5 les mostres varen donar resultats positius, Palma, Calvià, Esporles, Bunyola i Marratxí.

A principis de l’any 2013 es va confirmar la seva presència a dos nous municipis, Andratx i Banyalbufar i en el mes d’octubre de 2013 s’ha detectat per primera vegada la presència d’ous de moscard tigre en la xarxa de vigilància de mostreig que realitza l’Ajuntament de Santa Maria.

Per tal d’evitar l’expansió i la proliferació del moscard tigre, es molt important que tothom prengui consciència de les mesures preventives que podem aplicar, hem de conèixer la seva naturalesa, les seves costums i el seu habitat per tal de disminuir els seus potencials llocs de cria.

L’aplicació d’insecticides sobre el moscard tigre adult, s’ha demostrat que no és gaire efectiu per controlar la plaga. El més efectiu, es evitar la posta d’ous i el creixement de les larves i per això s’han d’eliminar tots els punts d’aigua a on pot créixer.

La femella del moscard tigre es molt prudent a l’hora de fer la posta d’ous i desconfia de les aigües amb moviment i de les basses d’aigua a on hi pot haver depredadors, com son les larves de libèl·lula, gambuses, granots, peixos, etc. per això sempre fa les postes d’ous en recipients petits.

El moscard tigre, no es més gran que els altres moscards que ja coneixem i se’l reconeix per les ratlles blanques, es sobre tot actiu de dia, però sols vola fins a uns 400 metres del seu lloc de cria, s’adapta molt bé en els espais urbans a l’entorn exterior de les cases i s’amaga en les zones ombrívoles.

La femella pot arribar a pondre més de 200 ous i per això la seva proliferació pot ser molt ràpida. Les larves de moscard tigre (cabotins) viuen a l’aigua, necessiten més d’una setmana per ser adults i no poden sobreviure en un espai eixut.

La picada de la femella es molt molesta, pot ser dolorosa i causar inflamacions locals importants segons la sensibilitat de cada persona. El tractament per a les seves picades és idèntic al de qualsevol altra picada d’insecte: neteja, desinfecció i tractament a base d’amoníac.

Les principals mesures preventives que hem d’aplicar per evitar la cria i propagació del moscard tigre, son:

 

Evitar envasos i petits recipients que acumulin aigua de pluja.

Evitar que s’acumuli aigua en cossiolets, platets, gerros i joguines.

Buidar i netejar com a mínim cada setmana els bevedors dels animals domèstics i tots els recipients petits a on es puguin criar larves del moscard tigre.

 

L’Ajuntament seguirà implicat en realitzar la vigilància i assumint els controls i les analítiques periòdiques de la xarxa de mostreig que continuarem analitzant a la UIB, però per evitar que la presència del moscard tigre es pugui estendre molt més, la col·laboració de tothom es fonamental.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com