Convocat el ple de la corporació en sessió ordinària

El proper dijous 19 de novembres es tornarà a reunir en sessió ordinària el ple de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. Serà a les 21h a Ca s’Apotecari.

Recordau que per ser un ple ordinari, hi haurà torn de preguntes entre els assistents.

L’odre del dia és el següent:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior

2.-Pressupost 2016

3.-Modificació ordenança fiscal impost vehicles de tracció mecànica

4.-Transmissió concessió drets funeraris

5.-Transmissió concessió drets funeraris

6.-Moció Batlia amb motiu de la marxa estatal contra les violències masclistes del 7 de novembre de 2015

7.-Moció Movem Santa Maria: Creació comissió estudi ús immobles municipals

8.-Moció Movem Santa Maria: Aparcament CEIP Melcior Rosselló i Simonet

9.-Moció Movem Santa Maria: Estudi de mobilitat

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia

2.-Precs, preguntes i mocions

Etiquetat amb:
Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com