Convocat el ple ordinari de la Corporació per dijous 17 de setembre

Després del descans del mes d’agost, aquest dijous  a les 21h es torna a rependre  l’activitat plenària. Serà a Ca s’Apotecari i es tractaran els següents punts:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior.

2.-Expedient modificació ordenança fiscal IBI.

3.-Aprovació factura GESA polígon Son Llaüt.

4.-Expedient modificació de crèdits pressupost 2015.

5.-Expedient contractació compravenda immoble “Son Llaüt” o “Can Petit”.

6.-Creació d’una regidoria d’igualtat.

7.-Fixació festes locals 2016.

8.-Moció Batlia per a la commemoració del tricentenari del Decret de Nova Planta.

9.-Moció Batlia per l’admissió humanitària dels refugiats.

10.-Moció Movem Santa Maria: Proposta modificació de crèdits.

 

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

 

Recordau que els plens són oberts a tothom i en el cas dels ordinaris, els ciutadans poden intervenir en el torn de precs i preguntes.

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com