Convocat Ple Ordinari de la Corporació per dijous dia 19 de maig

Convocada sessió ordinària del Ple de la Corporació per dia 19 de maig a les 21h  a Ca S’Apotecari amb el següent ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior.

2.-Pla Estatal de Foment de lloguer de l’habitatge, la rehabilitació edificatòria i la regeneració urbana (2013-2016).

3.-Fitxa Inventari de Béns Municipals “Ca Ses Monges”.

4.-Fitxes casetes de “Ca’n Mates” i elements etnològics de “Ca Ses Monges” catàleg patrimoni.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com