Convocatòria del Ple de la Corporació dijous 19 a les 21h

Dijous dia 19 de març a les 21h tendrà lloc una sessió ordinària del Ple de la Corporació a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

 1. Aprovació de les actes de les sesión del 19/01/2015 i del 22/01/2015
 2. Sol·licitud Consell Mallorca tram parcel·la 159 (polígon 5è)
 3. Modificació sistema actuació sector urbanitzable Son LLaüt
 4. Inventari bens municipals
 5. Marc pressupostari 2016-2018
 6. Depiuració saldos patronat residencia
 7. Modificació de crèdits romanent tresoreria Ajuntament
 8. Modificació de crèdits romanent tresoreria residencia
 9. Compte general 2013
 10. Adhesió sol.licitud PIMEM moratòria
 11. Moció contra el tractat trasantlàntic de lliure comerç i inversión entre UE i EEUU

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

 1. Comunicacions Batlia.
 2. Precs, preguntes i mocions.
Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com