Convocatòria del Ple de la Corporació dijous 22 a les 21h

Convocatòria del Ple de la Corporació dijous 22 a les 21h

Dijous dia 22 de gener a les 21 tendrà lloc una sessió ordinària del Ple de la Corporació a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió 27-11-2014..

2.-Deixar sense efecte el Pla d’ajust.

3.-Creació seu electrònica Ajuntament.

4.-Proclamació fill adoptiu de la vila el Sr. Pedro Rosselló Far.

5.-Padró habitants a 01-01-2014.

6.-Modificació crèdits per transferència entre aplicacions pressupostàries.

7.-Moció EPS: adhesió a la cooperativa de producció i consum d’energies renovables “Somenergia S.L”.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com