Convocatòria del Ple de la Corporació en sessió ordinària

S’ha convocat el Ple de la Corporació en sessió ordinària pel pròxim dijous 18 de maig a Ca s’Apotecari a les 21h. L’ordre del dia és el següent:

I.-Part Resolutòria:

  1. Aprovació acta sessió anterior.
  2. Modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits.
  4. Ordenança gestió residus.
  5. Reglament Municipal Agrupació Voluntaris Protecció Civil.
  6. Divisió secció electoral.
  7. Moció Més per Santa Maria del Camí: Rebuig als Pressuposts Generals de l’Estat per al 2017.
  8. Moció PP: Gravació audiovisual dels plenaris.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

  1. Comunicacions de Batlia.
  2. Precs, preguntes i mocions.
Etiquetat amb:
Publicat a Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com