Diagnòsi de mercat laboral i econòmica del municipi de Santa Maria del Camí (període 2018-2019).

Ja s’ha publicat l’informe amb la diagnosi de mercat laboral i econòmica del nostre municipi, per al període 2018-2019.

Es tracta d’un estudi molt detallat. Us apropam un resum de les seves conclusions (podeu consultar el document sencer aquí):

Demografia

 • S’observa un increment demogràfic substancial, superant els 7.000 habitants, a més d’un augment de la densitat de població.
 • Baixada lleugera de les immigracions fins a situar-se prop de les emigracions, fet que es detecta a conseqüència de la lleugera recuperació econòmica.
 • Protagonisme de la població en edat adulta corresponent a l’interval dels 30 als 54 anys i en segon terme del grup corresponent als 10 a 14 anys associat a la natalitat del grup de l’edat adulta.
 • Un 92,1% de la població és de nacionalitat espanyola, fet que contrasta amb l’escàs pes de la població estrangera de països no europeus.
 • L’índex de dependència i el de reemplaçament mostren el mateix comportament que l’observat a nivell autonòmic.

Ocupació

 • Increment (1,7%) del nombre d’afiliats a la seguretat social per centre de treball a Santa Maria.
 • Increment accentuat dels afiliats al règim general amb un augment d’un 2%, destacant el sector del comerç, la resta de serveis i en menor terme la indústria.
 • Increment dels autònoms amb un 3,1%, concentrant-se aquests a la resta de serveis, al comerç al detall i a la construcció.
 • Les ocupacions més contractades s’observen al sector de la restauració i el comerç.
 • Pel que fa als demandants d’ocupació a Santa Maria del Camí s’observa una baixada d’un 5,4%.
 • Els demandants aturats per col·lectius destaquen les dones amb un 58,5%; els aturats de llarga durada també representen un 32,5%.

Teixit empresarial

El model empresarial està directament o indirectament associat al sector serveis.

 • Important pes de les empreses existents al casc urbà de Santa Maria del Camí les quals representen un 66,7%, mentre que al Polígon de Son Llaüt representen un 33,3% respecte del total (219 empreses).
 • Es comptabilitzaren un total de 146 activitats relacionades amb el sector serveis, d’entre les quals en destaca el pes representatiu del petit i mitjà comerç i de la restauració.
 • Existència de la marca promocional “Per moltes raons” des de l’any 2013 a partir d’aquesta marca es realitzen tasques de promoció del teixit empresarial, promoció turística i cultural. A més de formar part com a marca també s’ha creat una web.

El teixit empresarial local es veu molt reforçat per dues realitats existents a nivell turístic:

 • Mercat setmanal dels diumenges, amb 580 parades i/o expositors
  i manté un nivell d’afluència proper a les 700 a 800 assistents setmanalment.
 • Cicloturisme i la zona de màxima afluència corresponent als Hostals.

Pel que fa al sector turístic, a l’any 2017 hi ha un total de 121 places d’allotjament repartides entre 7 establiments turístics, dels quals 6 son agroturismes i 1 és un hotel rural.

Respecte a les vivendes vacacionals hi ha un total de 357 places repartides en un total de 53 vivendes vocacionals. Es pot considerar que hi ha 478 places turístiques, repartides entre els estabiments turístics i les vivendes vocacionals donades d’alta.
Aquestes dues característiques posicionen a Santa Maria del Camí com a
destinació preferent al marc del turisme d’interior relacionat amb el comerç, la gastronomia, la cultura i l’esport.

Promoció i creació d’ocupació

Les polítiques actives d’ocupació han beneficiat directament a un total d’11 persones. Els eixos d’actuació relacionats amb el foment d’ocupació es resumeixien en:

 • Eix ocupació juvenil, a través del programa “Beques santamariers” amb un total de 3 beneficiaris i el programa Joves Qualificats, essent un total de 4 joves els qui integren el període 2018-2019.
 • Població adulta, major de 45 anys, d’atur de llarga durada i preferentment dones. Aquest programa s’ha centrat en les diferents convocatòries de visibles, essent beneficiaris un total de 9 persones.
 • Programa SOIB DONA, es té previst que sigui beneficiari una persona.

Etiquetat amb: ,
Publicat a Promoció econòmica i turisme

Contact Form Powered By : XYZScripts.com