Fer esport a les intal·lacions esportives municipals durant la nova normalitat. Protocol d’ús.

La redacció d’aquest protocol d’ús de les instal·lacions municipals del Camp
d’esports Antoni Gelabert ve motivada per la necessitat d’establir uns criteris i normes que s’ajustin a la normativa vigent sobre les mesures de seguretat en el procés de nova normalitat derivada de la crisi sanitària de la Covid-19 i també a les particularitats de les instal·lacions esportives, així com els recursos dels quals es disposa per tal de poder garantir la seguretat de les persones usuàries i treballadores d’aquests espais esportius públics.

Així doncs, com que aquesta normativa es troba en contínua modificació, i
aquest protocol està subjecte a la normativa, cal remarcar que les mesures i
normes que es detallen a continuació poden sofrir modificacions en funció de l’evolució de la normativa que regula l’evolució de la pandèmia sanitària.

Podeu descarregar la versió íntegra del PROTOCOL D’ÚS aquí.

Etiquetat amb: ,
Publicat a Camp Municipal d'Esports Antoni Gelabert, Esports

Contact Form Powered By : XYZScripts.com