L’1 d’octubre s’obre el termini voluntari de pagament de tributs locals

El Carter Virtual d’Avisos permet realitzar tots els tràmits on line

El dilluns 1 d’octubre el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2018: Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Taxa per recollida i eliminació de residus urbans, Impost sobre béns immobles, Impost sobre activitats econòmiques, Taxes i preus públics de cobrament periòdic anual.

El termini de pagament finalitza el 3 de desembre de 2018. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Amb la posada en marxa del nou sistema de comunicació, Carter Virtual d’Avisos, la forma general per obtenir i pagar els rebuts és a través d’aquest sistema, disponible a la web www.atib.es. Trobareu més informació en aquest enllaç: Cartell Virtual d’Avisos

Altres formes d’obtenció de l’avís de pagament

Per Internet (a www.atib.es ):

  • Amb l’avís de pagament de l’exercici anterior (consultar: Obtenció d’avís de pagament amb avís d’exercici anterior)
  • Amb certificat digital o Cl@ve, a la Carpeta fiscal.
  • Al Servei de Consultes i suggeriments ( consultar: Consultes i suggeriments).

De forma presencial:

  • a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (consultar oficines de recaptació), en horari de dilluns a dijous laborables de 8.15 h a 13.45 h i de 15.15 h a 16.45 h, i els divendres laborables, de 8.15 h a 14.45 h.

Es recomana que sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (pitjau aquí) o telefonant al 971 678 404.

Formes de pagament

Per Internet:

  • mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic
  • amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. 

De forma presencial:

  • A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
  • Als caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA

Rebuts domiciliats

Des de l’Agència Tributària de les Illes Balears es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts. Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 15 de novembre de 2018.
 

Etiquetat amb: , ,
Publicat a Economia i hisenda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com