El Ple aprova les ordenances d’animals perillosos i de tinença d’armes i modifica els preus de la d’expedició de documents

  • També s’aprovà una moció en defensa de la democràcia i el dret d’autodeterminació i els Comptes Generals del 2016

La sessió ordinària del mes de setembre del Ple de l’Ajuntament va aprovar la nova l’ordenança d’animals perillosos i va establir la taxa d’atorgament de la llicència corresponent. També es va aprovar la de expedició de targetes d’armes i de la seva utilització.

Pel que fa a l’ordenança fiscal d’expedició documents administratius (informes policials, certificats, informació cartogràfica, documents administratius, etc.) per adaptar-la a les necessitats actuals i als suports actuals en els quals s’entrega la documentació. Aquesta modificació també inclou un punt referent als drets d’examen i a la compulsa de documents per participar en processos selectius, establint una única taxa per participar-hi i eliminant el cost de compulsa de tots els documents acreditatius.

Aquestes ordenances i modificacions entraran en vigor una vegada publicades al BOIB i superat, amb èxit, el període d’al·legacions de 30 dies després d’aquesta aprovació.

L’Ordenança municipal tinença animals perillosos i l’Ordenança municipal d’expedició targetes d’armes i de la seva utilització es varen aprovar per unanimitat. L’Ordenança fiscal d’atorgament de llicència tinença animals perillosos i la Modificació ordenança fiscal expedició documents administratius es va aprovar amb els vots a favor de MES, PSOE i MOVEM, mentre que el Partit Popular es va abstenir.

Adhesió a la Campanya Estratègia local per a la igualtat

La regidora d’Igualtat, Margalida Bonet, va explicar la campanya engegada pel Consell de Mallorca per desenvolupar, conjuntament amb diferents administracions públiques, accions de foment real de la igualtat de gènere.
Bonet, va exposar que l’aprovació d’aquesta adhesió és de caràcter institucional i per donar cobertura i més recursos a les accions que ja s’han dut a terme des de l’Ajuntament en aquesta matèria.

L’adhesió es va aprovar per unanimitat i el Partit Popular va demanar que es duguessin a terme més actuacions en aquest àmbit.

Podeu consultar el document de l’Estratègia local per a la igualtat a l’àrea de documents d’aquesta web.

Moció en defensa de la democràcia i el dret d’autodeterminació

El grup de regidors de Mes va presentar, per urgència, una moció en defensa de la democràcia i el dret d’autodeterminació arran dels esdeveniments ocorreguts aquests dies a Catalunya.

Per introduir un punt a l’ordre del dia per urgència, és necessària l’aprovació del Ple. En aquest cas, MES, MOVEM i PSOE votaren a favor d’incloure i debatre la moció i el PP va votar en contra.

La moció, defensada pel Batle, feia palès el compromís de l’Ajuntament amb el dret a decidir i la total solidaritat amb els detinguts a Catalunya. El document es va aprovar amb els vots a favor de MES, MOVEM i PSOE i el vot en contra del PP.
Durant el debat de la moció, Andreu Jaume, portaveu del PP, va demanar al batle si aquesta moció implicava que la llei no s’ha de complir, al que Canyelles va contestar que sí que s’ha de complir, però davant una demanda popular de tal envergadura, la solució hauria de passar pel diàleg, la flexibilitat i el respecte al dret a votar i decidir el seu futur. Jaume Martí, regidor del PSOE, va exposar que “s’ha de complir la Constitució, però també hem de reconèixer que està obsoleta”. Gabriel Amengual, de MOVEM, va secundar totalment la moció i va apreciar la valentia dels regidors de MES per presentar-la.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor de MES, MOVEM i PSOE i el vot en contra de PP

Comptes general de l’Ajuntament

Els comptes generals de l’Ajuntament estan formats pels de l’Ajuntament i el de la Residència Cas Metge Rei i es debaten a la Comissió especial de comptes. L’Aprovació al Ple és el tràmit previ per dur a terme la comunicació administrativa al Síndic de Comptes.
Els Comptes Generals de l’any 2016 respecten tots els indicadors i obligacions derivades de la llei estatal: equilibri pressupostari, termini de pagament a proveïdors i l’estabilitat. Aquests comptes llencen un superàvit d’1. 432.213€ que s’ha destinat, per una part, a liquidar tot el deute bancari, deixant el nivell d’endeutament actual de l’Ajuntament a zero, i la resta s’ha traspassat al pressupost de 2017 amb diferents objectius, principalment l’aprovisionament de fons per a la compra de la Posada de Son Llaüt o la possible adquisició de Sa Voltadora.
També es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdits per transferències entre diferents àrees funcionals per donar resposta a la posada en marxa dels projectes aprovat del procés de Pressupostos participatius.

Etiquetat amb: , , , ,
Publicat a Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com