Ple de l’Ajuntament.

El dijous 30 de gener a les 21h hi haurà sessió ordinària del Ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

  1. Aprovació acta sessió 21-11-2019.
  2. Padró habitants a 01-01-2019.
  3. Conveni Personal Laboral.
  4. Autorització per a l’ATIB davant Prefectura de Trànsit.
  5. Actualització Pla Municipal Drogodependències.


II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

  1. Comunicacions de Batlia.
  2. Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com