Publicació presentació documentació per execució fase de baremació oferta arxiver/a (nºoferta 04 2022 006058).

Publicat anunci d’oferta arxiver/a. Trobareu l’arxiu pdf al nostre tauler d’anuncis.

Nicolau Canyelles Parets, com a Batle- president de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí:


Atès la comunicació emesa a data del passat 29 de desembre de 2022 a tots els candidats que es varen inscriure a l’oferta d’arxiver/a, per tal que aportassin a una primera fase la documentació per registre corresponent als requisits per formar part del procés selectiu.
Atès es va donar un termini de 10 dies naturals des de la recepció de la comunicació a cadascun dels inscrits a l’oferta esmentada, per aportar la documentació electrònicament o de forma presencial a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
Atès que ha finalitzat el termini com a data límit al divendres dia 13 a les 12:00 hores per aportar la documentació que mancava als candidats interessats en formar part del procés selectiu i que inicialment es trobaven exclosos per manca d’aportació de documentació
Atès que una vegada publicat el llistat definitiu d’admesos corresponent a l’oferta a data del 13 de gener de 2023 a on consta que els admesos per la posterior fase de baremació han estat:


Atès que a data del 13 de gener es va notificar als candidats admesos per la fase de baremació un període de 10 dies naturals una vegada rebuda la comunicació pertinent als dos candidats perquè presentassin per registre la documentació corresponent a:

  • full declaració d’autobaremació
  • full aportació de mèrits amb la corresponent documentació adjuntada i ordenada per relació

FAIG CONSTAR
Que respecte als candidats admesos per la fase de baremació corresponents a l’oferta 042022006058 arxiver/a, finalment han aportat la documentació pertinent:

Que a partir de la documentació aportada per la persona admesa es passa a la posterior fase de valoració dels mèrits i entrevista personal, essent motiu de posterior notificació a l’interessat.

El Batle
Nicolau Canyelles Parets

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com