Publicada una Convocatòria i Bases per una Borsa d’Ocupació de Netejadors/es.

La convocatòria s’han publicat avui al BOIB núm. 190 de 5 de novembre de 2020.

Aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de dia 30 d’octubre la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a netejadors i netejadores

Les sol·licituds s’han de presentar dins el termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB en el Registre General d’aquest Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). En aquest darrer cas, necessàriament s’haurà d’enviar, mitjançant un correu electrònic a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, còpia de la sol·licitud registrada per tenir coneixement d’aquesta presentació amb el segell que acrediti la data d’entrega (adreça electrònica: tgil@ajsantamariadelcami.net).

Teniu tota la informació a les bases oficials publicades al BOIB, que podeu descarregar en format pdf en els enllaços del nostre Tauler d’anuncis.

Etiquetat amb:
Publicat a Batlia, General, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com