Publicades les bases específiques del Borsí de dinamitzador/a sociocultural, com a personal laboral temporal, mitjançant concurs per torn lliure.

El passat 28 d’octubre es va publicar el borsí per cobrir la plaça de dinamitzador/a al Casal de Joves del nostre municipi.

Les sol·llicituds s’han de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament, dins el termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB, i s’adreçaran al Sr. Batle. Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat al dia hàbil següent.

Teniu el model normalitzat per a presentar les sol·licituds i les bases completes al nostre tauler d’anuncis o en aquest enllaç: BORSÍ DE DINAMITZADOR/A SOCIOCULTURAL.

Etiquetat amb:
Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com